Apply As Media


  Pyetësori i Aplikimit / Application Form

  Numri i të punësuarve në median tuaj/ Number of Employees?

  Ne si media kemi zyrtar të dedikuar për/ Our media has dedicated person for:

  Teknologji Informative Information TechnologySiguri të Informacionit Information SecurityMirembajtje të Sistemeve dhe Rrjetit System and Network AdminZhvillues të aplikacioneve Application Developer


  A keni ndonjë procedur për të trajnuar/edukuar stafin në përdorimin e teknologjisë për të mos cenuar konfidencialitetin dhe integritetin e kompanisë?

  Numri i përafërt i pajisjeve kompjuterike/ Approx. number of computer devices (Laptop, Kompjuter, Server, Ruter)?

  A është media juaj e ndërtuar për minoritetet pakicë në Kosovë (Nëse po selekto)/ Is your media minority based?


  A keni qenë ndonjë herë cakë i sulmeve kibernetike / Have you been prior target of cyber attacks?

  A është media juaj e ndërtuar për minoritetet pakicë në Kosovë (Nëse po selekto)/ Is your media minority based?


  Kontributi juaj në luftimin e korrupsionit/ Your contribution on fighting corruption


  Plotëso karakteret/Fill Captcha
  captcha